Sprzedaż cross-border w regionie CEE

Rozwiązania Headless Kubernetes Omnichanell Cross-border

Historia firmy

Firma New Balance została założona w Bostonie w 1906 roku przez Williama J. Riley’a. Przez wiele lat marka wypracowała swoją pozycję na rynku, która stawia ją wśród innych renomowanych firm sportowych. To też jeden z największych producentów obuwia, odzieży i akcesoriów. New Balance specjalizuje się przede wszystkim w produkcji obuwia sportowego, przeznaczonego do biegania. Na polskim rynku firma marka zadebiutowała w 2000 roku. Obecnie posiada rozbudowaną sieć sklepów stacjonarnych zlokalizowanych na terenie całego kraju i łączy kanały on i offline, wykorzystując do tego celu działania omnichannel.

Wyzwania

  • Akcje promocyjne koncentrujące dużą liczbę użytkowników w krótkim czasie
  • Zarządzanie danymi wymaganymi przez model omnichannel
  • Sprzedaż cross-border w regionie CEE
  • Zmiana przyzwyczajeń konsumentów w sposobie zakupów online

Obsługa peaków sprzedażowych przy wykorzystaniu Kubernetes i Auto Scale

W sprzedaży online, każdego roku pojawia wiele momentów skokowego zwiększenia ruchu. Wśród nich możemy wymienić takie wydarzenia, jak: promocje, Black Friday czy premiery nowych produktów. To duże wyzwanie dla platform, bo muszą one zachować stałą dostępność tak, by obsłużyć wielu użytkowników w krótkim czasie. Stworzenie rozległej infrastruktury stale gotowej na takie skoki nie jest najlepszym rozwiązaniem, bowiem koszt jej utrzymania, za wyjątkiem wspomnianych peaków będzie nieproporcjonalnie duży. Dlatego wykorzystujemy do tego Kubernetesa i Auto Scale. Daje to nam możliwość elastycznego wykorzystania zasobów w celu obsłużenia okresowych wzrostów obciążenia. Kubernetes to popularna platforma open-source do zarządzania kontenerami. Pozwala na ich efektywne uruchamianie, zarządzanie i skalowanie.

Jedną z zalet Kubernetesa jest możliwość automatycznego skalowania aplikacji w oparciu o obciążenie i wymagania zasobowe. Opcja Auto Scale w Kubernetes umożliwia dynamiczne zwiększanie lub zmniejszanie klastra w zależności od zapotrzebowania na zasoby. Można skonfigurować metryki, takie jak wykorzystanie CPU, pamięć, obciążenie sieciowe itp., aby Kubernetes automatycznie dostosowywał liczbę replik aplikacji w klastrze, w zależności od zmian w obciążeniu. W przypadku obsługi peaków, gdy liczba żądań klientów lub ruch na stronie znacznie wzrasta, może dynamicznie zwiększyć liczbę replik, aby zaspokoić to wzrostowe zapotrzebowanie na zasoby. Dodawanie nowych replik pozwala na równomierne rozłożenie obciążenia między różnymi węzłami klastra, co zwiększa wydajność i niezawodność. Kiedy piki sprzedażowe ustają i obciążenie spada, Kubernetes może automatycznie zmniejszyć liczbę replik, aby zoptymalizować wykorzystanie zasobów i zminimalizować koszty operacyjne.

Integracja platformy eCommerce z systemem ERP, WMS i sklepami stacjonarnymi

Kolejną z zalet integracji jest poprawiona efektywność operacyjna. Dzięki niej eliminuje się potrzebę podwójnego wprowadzania danych i manualnego przekazywania informacji między różnymi systemami. Procesy biznesowe stają się bardziej zautomatyzowane, co prowadzi do oszczędności czasu i zasobów oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów. Korzyścią jest też optymalizacja zarządzania zapasami. Dzięki integracji merchant ma bieżący wgląd w stany magazynowe każdej z placówek. Może dokładniej prognozować zapotrzebowanie na produkty, unikając niedoborów lub nadmiernych zapasów.

Integracja umożliwia również skonsolidowaną analizę i raportowanie. Dane dotyczące sprzedaży, zamówień, stanów magazynowych i innych wskaźników są dostępne w jednym miejscu. To ułatwia sprawdzanie i prognozowanie wyników, identyfikację trendów i podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

Sprzedaż transgraniczna dzięki Headless Commerce

Polski oddział New Balance działa nie tylko lokalnie, ale obsługuje także sprzedaż na rynku czeskim, węgierskim i słowackim. W związku z tym stworzone zostały kolejne storefronty przypisane poszczególnym obszarom, ale działającym i obsługiwanym z jednej platformy eCommerce.

Podejście to jest możliwie dzięki Headless Commerce, a wykrzystanie architektury IT polegającej na rozdzieleniu warstwy front-end od back-end sprawiło, że każdy ze storefrontów przypisany konkretnemu rynkowi może być rozwijany niezależnie od siebie zachowując jednocześnie jedno, wspólne źródła bazy danych.

Każdy storefront jest zbudowany przy użyciu szeregu technologii i narzędzi webowych, takich jak React, JavaScript, SSR, Spring Framework czy Bootstrap. Jest tworzony jako osobny od back-endu projekt, co umożliwia łatwe dostosowanie interfejsu do indywidualnych potrzeb i wymagań biznesowych - na przykład na innym rynku. Budowa oraz działanie może być wyjściem do tworzenia kolejnych rozwiązań zorientowanych na mobile, takich jak Progressive Web App czy natywnych aplikacji mobilnych z poziomu jednego źródła kodu w platformie 'merce.

Wykorzystanie Headless dla eCommerce wprowadza wiele korzyści do biznesu, jedną z nich są aktualizacje systemu. Architektura ta pozwala na niezależne aktualizacje front-endu i back-endu. Oznacza to, że można wprowadzać zmiany w interfejsie użytkownika bez wpływu na logikę biznesową i systemy back-endowe. Z drugiej strony, aktualizacja back-endu nie powoduje konieczności dostosowywania rozwiązań w warstwie front-end. Dzięki temu można łatwo wprowadzać nowe funkcje i ulepszenia bez konieczności każdorazowego ingerowania w całą infrastrukturę.

“Szukaliśmy firmy, która uwzględni w platformie nasze potrzeby. Efekt prac jest odbierany pozytywnie przez naszych klientów, a to właśnie na ich opinii zależy nam najbardziej.”

Arkadiusz Kotula
Dyrektor E-commerce w New Balance Poland

Następne Case Study

Redesign nastawiony na nowoczesność

Zobacz case study

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

Zostaw swoje dane kontaktowe, a my odezwiemy się do Ciebie

Prosimy, wprowadź swoje imię i nazwisko.
Prosimy, wprowadź swój adres e-mail.
Prosimy, wprowadź swój numer telefonu
Prosimy, wprowadź nazwę swojej firmy
Prosimy, wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Porozmawiaj z naszym działem handlowym

Doradzamy jak stworzyć, rozwijać lub bezpiecznie zmienić platformę sprzedaży przy różnych modelach handlowych.

Adam Kubala New Business Manager +48 572 338 023 Pokaż e-mail