Wdrożenie systemu IT to proces czasochłonny i wymagający sporego zaangażowania. Na jego sukces składa się bardzo wiele czynników, a wybór odpowiedniego partnera wdrożeniowego wcale nie jest łatwy. Coraz więcej firm przyznaje, że od samego dostarczenia projektu o wiele ważniejsza jest jego wysoka jakość. Do jej osiągnięcia nie wystarczy jednak sama przełomowa technologia. Konieczne jest także wsparcie ekspertów.

Rola relacji partnerskiej we wdrożeniu projektu IT

Relacja z firmą wdrażającą, odpowiednie podejście do realizacji projektu, a także oferowane wsparcie - wszystko to w znaczny sposób wpływa na jakość projektu. Współpraca, w której przedsiębiorstwo traktuje firmę wdrożeniową, jako zło konieczne, dostawcę, który ma tylko zrealizować powierzony mu projekt, nie wtrącając się w jego założenia, z góry skazana jest na niepowodzenie. Tak samo zresztą, jak współpraca, w której firma wdrożeniowa traktuje zgłaszające się do niej przedsiębiorstwo jak “dojną krowę”, której dla osiągnięcia zysków sprzedaje się każde, nawet zupełnie bezsensowne rozwiązanie. W obu powyższych przypadkach każda z firm patrzy, jak maksymalnie wykorzystać tę drugą, co ostatecznie odbija się na jakości wdrożenia, z którego koniec końców nikt nie jest zadowolony. Na szczęście jednak coraz więcej przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę z tego, jakie wartości niesie za sobą współpraca partnerska i decyduje się na zastosowanie tego podejścia w swojej działalności. To model win-win, w którym obie strony wspólnie pracują na sukces projektu, mając pełną świadomość, że stanowi on dla nich wartość i wizytówkę. To równa relacja, pełna wzajemnego poszanowania swoich kompetencji.

Czym jest doradztwo strategiczne?

Współpraca partnerska pozwala firmie wdrożeniowej w pełni zrozumieć cele przedsiębiorstwa i zachodzące w nim procesy. Dzięki temu firma wdrożeniowa może realizować jedną z najważniejszych, powierzonych jej ról - rolę doradcy strategicznego, który w sposób kompleksowy wspiera przedsiębiorstwo w zakresie doboru rozwiązań umożliwiających szybkie i efektywne przeistoczenie wykreowanej wizji biznesowej w rzeczywistość. Takie doradztwo strategiczne wymaga od dostawcy systemu umiejętnego zintegrowania jego funkcji z logiką biznesową danej firmy. Wszystko to po to, aby wdrażane oprogramowanie w pełni realizowało potrzeby danego przedsiębiorstwa. Dlaczego jest to aż tak istotne?

Jak pokazują badania przeprowadzone przez firmę Salmon, aż 90% menedżerów, którzy decydują o losach e‑commerce w dużych firmach uważa, że plany w zakresie rozwoju oprogramowania, które zamierzają kupić, powinny być spójne z wizją rozwoju ich firm. W ich opinii to bardzo ważny czynnik przy podejmowaniu decyzji o wyborze danego rozwiązania.

Doradztwo strategiczne stanowi bardzo ważny element składowy współpracy partnerskiej i pozwala firmom na odkrywanie nowych możliwości biznesowych, eliminowanie słabych punktów i ograniczeń oraz podkreślanie ich największych zalet. Aby jednak mogło ono być realizowane skutecznie i na najwyższym poziomie, przedsiębiorstwo już na samym początku współpracy powinno w jasny i klarowny sposób przedstawić firmie wdrożeniowej swoją wizję rozwoju, potrzeby i oczekiwania. Tylko w ten sposób dostawca systemu e-commerce będzie mógł dobrać najlepsze dla danej firmy rozwiązanie i zagwarantować jego najwyższą jakość.

Monitoring i wsparcie w systemach e-commerce

Nieodłączną część relacji partnerskiej oraz podstawę dla doradztwa strategicznego stanowią bieżący monitoring i wsparcie. Firma wdrożeniowa, będąca godnym zaufania partnerem biznesowym, powinna na bieżąco weryfikować pracę systemu i wprowadzać w nim potrzebne zmiany, tak żeby zawsze wspierał on realizację celów i strategii biznesowej przedsiębiorstwa. Aby jednak usługi monitoringu i wsparcia zawsze mogły być świadczone na najwyższym poziomie, konieczne jest przypisanie do każdego projektu profesjonalnego, dedykowanego zespołu. Powinien się on składać z wysoce wykwalifikowanych analityków, managerów projektu, grafików oraz programistów, którzy cały czas są w pełnej gotowości, do podjęcia wszystkich, napotkanych wyzwań biznesowych.

Jak powstają systemy e-commerce o najwyższej jakości?

Partnerskie relacje, doradztwo strategiczne oraz bieżący monitoring i wsparcie to filary, na których oparta jest działalność 'merce. Dzięki nim przedsiębiorstwa nie muszą martwić się o technologiczne aspekty funkcjonowania platformy e-commerce, ani o jej przyszły rozwój. Świadczone przez nas pełne wsparcie eksperckie pozwala nam na całkowite przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo, wydajność, utrzymanie i rozwój systemów e-commerce oraz wspieranie innowacyjności naszych partnerów biznesowych. Im z kolei zapewnia większą przewidywalność i możliwość sprawniejszego zarządzania budżetem przeznaczonym na obsługę systemu.

Współpraca partnerska, w ramach której klient otrzymuje odpowiednią technologię, infrastrukturę, oraz eksperckie wsparcie zespołu doświadczonych specjalistów, to klucz do realizowania projektów odznaczających się najwyższą jakością. Tylko synergia wszystkich powyższych elementów pozwoli firmom w pełni realizować ich własne, unikalne strategie biznesowe.