Jak często można usłyszeć “jesteś odpowiednią osobą na odpowiednim stanowisku” lub “praca szuka człowieka”? W obecnych czasach, chcąc prowadzić innowacyjną firmę, należy bacznie obserwować indywidualne predyspozycje pracowników. Wykorzystanie potencjału każdej osoby i dobór zadań tak, aby przyczynić się do rozwoju, a nie wypalenia zawodowego (tak popularnego obecnie) to trudna sztuka.

Nie każdy nadaje się do pracy z klientem, tak samo, jak nie każdy potrafi szybko podejmować decyzje. Czy ktoś o skrytym usposobieniu będzie dobrze sprawdzał się w roli przedstawiciela handlowego? Czy dynamiczna, artystyczna dusza odnajdzie się na stanowisku szczegółowego analityka? Wsparciem w wydobyciu maximum kompetencji, dobrym zarządzaniem talentami czy znalezieniem odpowiednich zadań, w których pracownik odnajdzie się perfekcyjnie, może być teoria Gustawa Junga, wzbogacona o współczesne realia.

Czym jest Insight, na czym polega, co wnosi do organizacji?

Okazuje się, że istnieją cztery główne energie kolorystyczne, które odpowiadają za zachowania ludzkie. Podział energii wywodzi się z analitycznej teorii Carla Gustava Junga. To właśnie on wyodrębnił cztery typy osobowości: Ognisty Czerwony, Słoneczny Żółty, Kojący Zielony i Chłodny Niebieski. Pierwsza z nich – czerwona opisuje silny i zdecydowany typ osobowości o mocno przywódczym charakterze. Druga – żółta, określa z kolei osoby radosne, pewne siebie, lubiące być w centrum uwagi i chętnie kreujące nowe idee. Trzecią energią kolorystyczną jest zielona energia, która charakteryzuje z kolei osoby empatyczne, opiekuńcze, cierpliwe i chętnie współpracujące z innymi. Czwartą i ostatnią jest energia niebieska, opisująca osobowości analityczne, o mocnych zdolnościach organizacyjnych.

Warto tutaj dodać, że energie kolorystyczne wymyślił Andrew Lothian jako sposób na zobrazowanie psychologii Junga czyli trzech par funkcji psychologicznych:
- Introwersji ekstrawersja (postawa wobec świata).
- Myślenie uczucia (sposób podejmowania decyzji).
- Doznanie Intuicja ( jak organizujemy dane, jakim danym ufamy, postrzeganie świata zmysłami vs. Poprzez nieświadomość).

Co za tym idzie osoba, której zakres obowiązków jest odpowiednio dostosowany do jej charakteru i predyspozycji, będzie z chęcią i zaangażowaniem wykonywać powierzone jej obowiązki. Co więcej, będzie jej zależało na samorozwoju i doskonaleniu swoich umiejętności, a co za tym idzie, wykonywana przez nią praca będzie bardziej efektywna.

Jak robimy to w 'merce, czyli jak to u nas wygląda od praktycznej strony?

W 2015 roku postanowiliśmy zweryfikować potencjał drzemiący w naszej kadrze zarządzającej. Przeprowadziliśmy na niej test osobowości Insights, sprawdzający, jakie energie kolorystyczne ją charakteryzują. Wyniki tego testu okazały się zaskakujące i uwypukliły pewne aspekty, na które dotychczas nie zwracaliśmy uwagi. Zachęceni rezultatami tego przedsięwzięcia zdecydowaliśmy się na stopniowe poszerzenie naszej grupy badawczej, weryfikując kolejno kompetencje pozostałych pracowników. Dziś, po ośmiu latach test Insights dalej jest elementem naszej codzienności, testem, który oferowany jest każdemu nowemu pracownikowi w ramach onboardingu, czyli wdrożenia w strukturę organizacji.

Szkolenie Insights Discovery
Szkolenie Insights Discovery

Dwa dni szkolenia, poprzedza obowiązkowe wypełnienie kwestionariusza. Na jego podstawie przygotowywany jest indywidualny raport, który opisuje profil działania jednostki. Raport zawiera także wskazówki dotyczące sposobu komunikacji oraz informacje o predyspozycjach danego człowieka i umiejętnościach, jakie powinien on rozwijać.

W pierwszym dniu dochodzimy małymi krokami do pełnego obrazu swojej energii kolorystycznej i typu osobowościowego, natomiast w drugim dniu, bogaci w tę wiedzę, wykonujemy różne ćwiczenia warsztatowe, które mają na celu pomóc nam w komunikacji z innymi energiami oraz — co najważniejsze — ze swoim typem antagonistycznym, czyli przeciwstawnym.

Dzięki językowi kolorów pracownicy firmy sami przyznają, że ich kontakty zarówno między sobą, jak i z klientami bardzo się polepszyły. Szkolenie Insights Discovery pozwala bowiem poznać inne style funkcjonowania i daje wskazówki, jak komunikować się z inną energią kolorystyczną.

“Świetne szkolenie!!! Pozwala spojrzeć na drugiego człowieka z jego perspektywy. Ciągle skupiamy się nad tym jacy my jesteśmy, czego my potrzebujemy, a zapominamy o potrzebach naszych kolegów i koleżanek oraz bliskich osób. Takie szkolenia ,,otwierają oczy" na drugiego człowieka, pokazują nam że na pozór te same rzeczy, zagadnienia, problemy postrzegamy w różny sposób. Jest to bardzo ważne ponieważ mając tę wiedzę, możemy lepiej się przez to komunikować i wspierać. Wychodząc poza naszą strefę postrzegania innych, nie powinniśmy przyrównywać innych osób do siebie. To że dla mnie coś jest oczywiste/proste nie znaczy że dla pozostałych osób także. Warto o tym pamiętać. :) Daria, Accountant

Przykładowo, planując spotkanie z osobą o dominującej energii niebieskiej, warto przygotować wcześniej wszystkie informacje — szczególnie dane bazujące na liczbach, statystyki i zestawienia. Taka osoba potrzebuje niezbędnej dokumentacji przed spotkaniem – musi mieć czas na analizę, zapoznanie się z materiałem, aby podjąć decyzję. Odwrotnie osoba żółta – nie potrzebuje wcześniejszego przygotowania tak bardzo, jak jej typ antagonistyczny — często załatwisz coś z nią “w locie” – podczas spotkania na żywo przy kawie, gdzie znajdzie przestrzeń do nieformalnej pogawędki, dyskusji i wyrażenia swojego zdania, chętnie też przedstawi swoje kreatywne pomysły.

Czy człowiek może być kolorem? Kilka słów o różnorodności i komunikacji.

Jesteśmy różni, ale często podkreślamy, że w tej różnorodności — tkwi nasza siła. Ostatnie lata zwiększonej pracy zdalnej i zmian w formie komunikacji było sporym wyzwaniem dla naszych zespołów. Nie spotykając się tak często w biurze i ograniczając spotkania f2f, dużo trudniej jest nam odczytać intencje odbiorcy. Pisząc mail lub wiadomość na czacie — nie jesteśmy w stanie ocenić nastroju, określić tonu głosu czy zweryfikować mowy ciała.

“Słowo klucz, które przewija się od lat w każdej firmie i w każdej branży komunikacja. Jeśli jesteśmy w stanie poprawić komunikację wewnątrz zespołu, to możemy lepiej,  szybciej i sprawniej się dogadać i dowieźć klientowi to, czego potrzebuje. To samo tyczy się komunikacji na zewnątrz jeśli wyłapiemy na początku rozmowy z kim mamy do czynienia, to łatwiej zrozumiemy jego potrzeby” Andrzej, Backend Developer

Paleta kolorów, jaka panuje w 'merce to pomysł stawiający na jakość komunikacji. W naszym głównym narzędziu pracy (panelu) w dedykowanej zakładce można zobaczyć podział zespołów, zapoznać się z ich zakresem odpowiedzialności oraz podejrzeć profil każdego pracownika. Po szkoleniu Insight, w panelu przy nazwie użytkownika pojawiają się kolorowe kropki, a po kliknięciu w barwne okręgi ukazują się informacje mówiące: “Komunikuj się ze mną, według mojej energii kolorystycznej”. Co to oznacza? Wchodząc na taki profil, przy zdjęciu osób, które zdecydowały się na warsztat, widnieją wyodrębnione podczas testu kolory, które są wskazówkami dotyczącymi osobowości. Znajdziemy tam również “ściągę”, na co zwrócić uwagę podczas komunikacji a jakich zachowań unikać w kontakcie z daną osobą.

Dzięki szkoleniu Insights Discovery każdy pracownik ma możliwość poznania siebie i swojego typu funkcjonowania. Jest to szkolenie nietypowe, pozwala poznać swoją energię kolorystyczną, zrozumieć, że to, w jaki sposób działamy jest dobre i że nie jesteśmy gorsi lub lepsi od innych. Jesteśmy po prostu różni.

Świadome zarządzanie

Dwa dni spędzone z trenerem pokazują pracownikom 'merce, jak duży mają oni potencjał, jak bardzo są różni i jak niewiele trzeba, by komunikację w firmie wprowadzić na wyższy poziom.

Dziś jesteśmy firmą nie tylko w pełni świadomą kompetencji i predyspozycji naszych pracowników. Jesteśmy przede wszystkim firmą, która dzięki ich wykorzystaniu przeszła ogromną transformację, jeśli chodzi o organizację pracy. Staramy się, aby zadania przydzielane jednostkom były dopasowywane do potencjału danego człowieka. Każdy człowiek może zatem nie tylko wykazać się wyróżniającymi go umiejętnościami czy wiedzą, ale przede wszystkim, może wykonywać pracę, którą lubi i która daje mu satysfakcję.

Jak się okazuje, kapitał ludzki, to nie tylko pusty frazes. To ogromna siła organizacji i punkt startowy dla jej rozwoju. Aby jednak odgrywał on taką rolę, potrzebne jest głębsze poznanie predyspozycji pracowników, a także wprowadzenie konkretnych zmian w strukturze organizacji i sposobach jej zarządzania. Jeśli ludzkie predyspozycje zostaną odpowiednio wykorzystane, przekonamy się, że prowadzenie innowacyjnej i ponadczasowej organizacji nie tylko jest możliwe, ale przede wszystkim nie jest trudne.

Artykuł przygotowała
Sonia Regińska