Niniejszym zawiadamiamy, iż w związku z ciągłym poszerzaniem świadczonych usług oraz rozwojem firmy, nastąpiła zmiana dotychczasowej formy organizacyjno-prawnej w spółkę akcyjną.

Nasza historia rozpoczęła się kilkanaście lat temu. Wtedy e-commerce był w zupełnie innym miejscu w świadomości firm, pracowników czy klientów końcowych - komentuje Krzysztof Jaciw, CFO merce.com S.A. - W ciągu tych lat rynek niesamowicie się zmienił, dojrzał a świadomość potrzeb bardzo ewoluowała. Tak samo było z naszymi rozwiązaniami. Obecnie czujemy, że mamy odpowiedź na potrzeby bardzo wymagającego i świadomego rynku IT. Złożyło się na to doświadczenie zespołu oraz lata inwestycji w obszarze R&D. Przekształcenie w spółkę akcyjną to kolejny element szerszego planu dla naszej marki, produktów i usług. Chcemy naturalnie poszerzać grono klientów i interesariuszy, zachowując przy tym transparentność planów, wyników i działań - dodaje.
Krzysztof Jaciw, CFO merce.com S.A.

Przekształcenie spółki zostało dokonane w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. 2020, poz. 1526 z późn. zm.) „dalej: KSH”. Konsekwencją przekształcenia jest powstanie nowego podmiotu gospodarczego - tj. spółki akcyjnej, której zgodnie z art. 553 § 1 KSH przysługują wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowej spółki komandytowej. Od dnia 30 kwietnia 2021 roku działamy pod firmą merce.com spółka akcyjna (dawniej: i-systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa), KRS 0000897481, a nowy adres spółki to ul. Wrocławska 64, 45-701 Opole. Numer NIP nie uległ zmianie. Zmiana nie wpływa w żaden sposób na zasady dotychczasowej współpracy.