Współczesny rynek e-commerce zmienia się bardzo dynamicznie, a jego wartość, zarówno w Polsce, jak i na świecie, szybko rośnie. Sklepy internetowe powstają jak grzyby po deszczu, a sami sprzedający codziennie wychodzą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom e-konsumentów. Jak obecnie wygląda polski rynek e-commerce, jakie czynniki wpływają na jego rozwój oraz jak kształtuje się jego przyszłość?

Jak wygląda rynek e-commerce w Polsce?

Szacuje się, że wartość polskiego rynku e-commerce obecnie przekracza 51 miliardów złotych, a z samych zakupów internetowych korzysta już ponad 28 milionów Polaków. Co więcej, każdego dnia powstaje średnio 21 nowych sklepów internetowych, a ich całkowita liczba w Polsce przekracza już 30 000. Dynamika handlu internetowego w Polsce jest naprawdę wysoka, a patrząc na światowe trendy można przypuszczać, że prędko się to nie zmieni. Na podstawie wciąż niskiego (w porównaniu do innych krajów Europy Zachodniej), poziomu wskaźnika udziału internetowego kanału sprzedaży w całości handlu detalicznego w Polsce (szacowanego obecnie na 4,3%), światowi specjaliści przewidują, że w ciągu najbliższych kilku lat wartość polskiego e-commerce może osiągnąć poziom nawet 80 miliardów złotych.

Szybkie tempo rozwoju rynku e-commerce wiąże się również z rozwojem całej logistyki. Obecnie wolumen powierzchni magazynowej przeznaczonej dla branży e-commerce w Polsce wynosi prawie 4 miliony m2, co stanowi 25% całej, szacowanej na 16 milionów m2 przestrzeni magazynowej. Co ciekawe, najwięcej obiektów magazynowych wykorzystywanych przez internetowych sprzedawców znajduje się w województwach: łódzkim, dolnośląskim oraz śląskim.

Uważa się, że kluczowym trendem na rynku magazynowym w obszarze e-commerce w najbliższych latach będzie coraz większa automatyzacja procesów magazynowych. Świetnym dowodem na to mogą być działania podejmowane przez jedną z należących do grupy Inditex marek, która stopniowo wprowadza w Polsce automatyczny odbiór zamówień. Na czym on polega? W specjalnie zaprojektowanym automacie będziemy skanować kod QR lub wprowadzać kod PIN otrzymany wraz z potwierdzeniem wysyłki produktu. Następnie maszyna, w ciągu zaledwie kilku sekund, będzie lokalizować wybrane zamówienie w danym magazynie i dostarczać je klientowi. Szacuje się, że automat ten będzie miał zdolność zarządzania 900 paczkami w jednym czasie.

Mocna automatyzacja procesów magazynowych, to już nie trend lecz obowiązek każdej, szanującej się marki. Z jednej strony stanowi ona odpowiedź na wymagania klientów, a z drugiej, jest warunkiem rozwoju i osiągania wysokich dochodów.

Paweł Jaczewski

CTO 'merce

Ogromna potrzeba automatyzacji jest wynikiem rozwoju e-commerce, a także zmian w zachowaniach, zwyczajach oraz oczekiwaniach konsumentów. Klienci oczekują dostaw natępnego, a nawet tego samego dnia, a to wymusza konieczność poprawy i automatyzacji całego łańcucha dostaw.

Co wpływa na rozwój e-commerce?

Co prawda rynek e-commerce w każdym kraju jest inny, jednak czynniki warunkujące jego rozwój właściwie zawsze są takie same. Poniżej przedstawiamy listę tych, które odgrywają kluczową rolę.

  • sytuacja gospodarcza i ekonomiczna, czyli ogólna kondycja danego kraju odnosząca się do wytwarzania towarów, usług i innych zasobów finansowych. Kraje, w których panuje ład gospodarczy (nie prowadzi się w nich wojen, a ich sytuacja polityczna jest stabilna) i w których zagwarantowane są wysokie możliwości finansowania zdecydowanie sprzyjają rozwojowi innowacji (w tym samego e-commerce). Polski e-commerce korzysta na szybkim rozwoju gospodarki. Można więc śmiało przypuszczać, że wzrost inwestycji, przyspieszenie importu oraz utrzymująca się na wysokim poziomie konsumpcja będzie w dalszym stopniu stymulować jego rozwój.
  • poziom rozwoju danego kraju, czyli kryterium pomagające określić czy dany kraj zaliczamy do rozwiniętych, czy rozwijających się na które składa się bardzo wiele czynników, m. in.: PKB, stopa inflacji, wolumen eksportu i importu, poziom zatrudnienia, wskaźnik scholaryzacji i wiele, wiele innych. W krajach rozwiniętych innowacje zazwyczaj rozwijają się o wiele wolniej, niż w tych rozwijających się, jednak sam poziom wdrażanych usprawnień jest niewątpliwie znacznie wyższy. Co jednak ważne, polski, wciąż rozwijający się rynek e-commerce na tle rozwiniętych rynków zagranicznych kształtuje się naprawdę dobrze.
  • kapitał ludzki, czyli ogólna ilość osób chętnych do pracy oraz posiadane przez nich kompetencje, wiedza, wykształcenie i doświadczenie. To bardzo ważny czynnik, silnie powiązany zarówno z sytuacją gospodarczą i ekonomiczną, jak i samym poziomem rozwoju danego kraju. Wysoka wartość kapitału ludzkiego ma znaczne przełożenie zarówno na samą możliwość wdrażania innowacji, jak i na ich jakość. Potwierdzają to eksperci z Work Service według których budowa innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy, bez wzrostu inwestycji w kapitał ludzki, nie przyniesie poprawy jakości i wydajności pracy. Szczególnie, że nowe technologie wpływają na postępującą automatyzację przedsiębiorstw, wymuszając tym samym rozwijanie nowych kompetencji pracowniczych.
    wzrost płacy minimalnej, czyli ustalony prawnie, najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za wykonywaną pracę najemną. Wzrost wartości płacy minimalnej powiązany jest z ogólnym wzrostem płac i w ostatnim czasie stanowi bardzo nośny temat. Następujące podwyżki płac, w tym płac minimalnych, muszą jednak być powiązane ze wzrostem wydajności pracy. Inaczej wytwarzane produkty i usługi staną się mniej konkurencyjne, osłabnie eksport, a import się nasili, co narazi kraj na kryzys i bezrobocie. Wzrost wydajności to jednak nie tylko kwestia lepszej organizacji pracy, czy wyższej motywacji, ale przede wszystkim inwestycji w nowe technologie.
  • zmienne potrzeby konsumentów, czyli wszystko to, co stoi na drodze klienta do zaspokojenia jego pragnień. To zbiór elementów, które zmieniają się wraz ze zmianami rynku oraz samym wiekiem i etapem życia, na którym konsument znajduje się w danej chwili. Potrzeby klientów ewoluują, a chęć ich realizacji napędza rozwój e-commerce. Im bardziej wyrafinowane są potrzeby, tym bardziej innowacyjne projekty powstają. Rozwój technologii w sferze e-commerce wymusza zwłaszcza młodsze pokolenie, które przez większość czasu jest online i nie rozstaje się ze smartfonem.

Jak kształtuje się przyszłość rynku e-commerce?

Jak pokazują statystyki, coraz większa część biznesu na świecie prowadzona jest w rzeczywistości cyfrowej, do której przenoszą się konsumenci, producenci i ich dostawcy. Sami inwestorzy o wiele wyżej wyceniają firmy, które odnoszą sukces biznesowy wykorzystując technologie cyfrowe. Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez Deloitte, przewiduje się, że największy wpływ rozwiązań cyfrowych widoczny będzie w obszarze operacji, logistyki i utrzymania majątku oraz obsługi klienta, gdzie dynamicznie się rozwijające platformy IT oferują nowe możliwości usprawnień.

Dobra koniunktura i postępująca digitalizacja gospodarki powinny pomóc utrzymać, a nawet zwiększyć już i tak silny popyt na usługi z branży IT.

Paweł Szewczyk

CMO 'merce

Konkurencyjność kanału online oraz mniejsze, w porównaniu do sprzedaży stacjonarnej, koszty prowadzenia działalności w tym modelu powodują, że zmiany zachodzące w gospodarce pozytywnie wpływają na rozwój e-commerce. Dzięki tym zmianom dysproporcja cen miedzy online a offline będzie jeszcze bardziej widoczna (na korzyść kanału online), co sprawi, że rosnąca siła zakupowa będzie coraz chętniej przekładana właśnie na ten kanał.