W ostatnim czasie New Balance Polska przeszedł dwie istotne zmiany technologicznie w obszarze eCommerce. Pierwsza z nich dotyczyła przejścia na nową wersję headless, z kolei druga wiązała się z uruchomieniem aplikacji mobilnych w App Store i Google Play.

Headless commerce jako technologiczny fundament

Wszystkie zmiany zapoczątkowane zostały poprzez wdrożenie headless commerce, to jest rozdzielenia warstwy front-end, czyli interfejsu użytkownika, od warstwy back-end, czyli logiki biznesowej. W porównaniu z architekturą monolityczną, w której interfejs użytkownika i logika biznesowa są zintegrowane w jednej instancji, w headless commerce front-end może być zbudowany przy użyciu dowolnej technologii, a komunikacja z back-endem odbywa się poprzez API i GraphQL.

Dodatkowo, w architekturze monolitycznej każda zmiana w interfejsie użytkownika lub logice biznesowej wymaga pracy po stronie w back-end, co jest kosztowne i czasochłonne. Zaletą architektury headless jest elastyczność, gdyż obie warstwy mogą być rozwijane i aktualizowane niezależnie od siebie, co w eCommerce jest szczególnie istotne.

Raccoon Storefront - autorski headless wykorzystywany w platformie 'merce

New Balance Polska przeszedł na nowe rozwiązanie headless - Raccoon Storefront, które wykorzystywane jest w platformie 'merce. Umożliwia ono obsługę wszystkich elementów związanych z procesem zakupowym, w tym wyświetlanie, szukanie, filtrowanie i kupowanie produktów. Raccoon zbudowany jest przy użyciu szeregu technologii i narzędzi webowych, takich jak React, JavaScript czy SSR.

Nowe aplikacje mobilne w App Store i Google Play

Zaletą headless commerce jest też możliwość tworzenia nowych punktów styku z klientem docelowym mających jedno źródło kodu z back-endem. Takimi punktami mogą być kolejne wersje językowe czy aplikacje mobilne. New Balance Polska poprzez wdrożenie headless commerce obsługuje sprzedaż eCommerce na rynku polskim, czeskim, słowackim i węgierskim oraz w aplikacjach iOS i Android za pomocą jednego panelu 'merce.

Z nowymi aplikacjami mobilnymi można zapoznać się na stronach App Store oraz Google Play.

Więcej o sprzedaży cross-border w regionie CEE, akcjach promocyjnych koncentrujących dużą liczbę użytkowników w krótkim czasie, zarządzaniu danymi wymaganymi przez model omnichannel i innych wyzwaniach marki New Balance w eCommerce, przeczytasz w naszym case study.