Rozwój jest nierozerwalnie związany z technologią, a ta nieustannie ewoluuje. Szczególnie wrażliwy na nowe trendy technologiczne jest rynek e-commerce, w przypadku którego innowacje mają realny wpływ na sukces firm. Z jednej strony stanowią one odpowiedź na dynamicznie zmieniające się potrzeby klientów, z drugiej zaś, same te potrzeby zmieniają i kreują. Co do tego, że technologia jest bardzo ważna nikt nie ma wątpliwości. Pytanie jednak, jak ona powstaje i co warunkuje jej rozwój?

Skąd się biorą innowacje?

Wbrew powszechnej opinii, nowe technologie nie pojawiają się znikąd. Powstają dzięki pracy dużych zespołów profesjonalistów, często trwającej wiele miesięcy i pochłaniającej spore ilości pieniędzy oraz energii. Co więcej, ich efekt końcowy nie zawsze jest zadowalający, a niejednokrotnie w ogóle nie dostaje szansy na to, aby ujrzeć światło dzienne.

Od czego zaczyna się każda innowacja? Od pomysłu. Trzeba jednak pamiętać, że z pomysłami bywa różnie - jedne rzeczywiście okazują się świetne i dają niespodziewanie dobry efekt końcowy, inne z kolei, po głębszej analizie, okazują się zupełnie bezsensowne i nigdy nie zostają zrealizowane. Właśnie dlatego zawsze, już na samym początku drogi prowadzącej do powstania innowacji, należy zestawić pomysł z realnymi możliwościami jego realizacji - w zakresie dostępnych finansów, zasobów, a przede wszystkim potrzeb i oczekiwań potencjalnych odbiorców. Idee, które pozytywnie przeszły konfrontację z rynkowymi realiami, mają znacznie większą szansę na przeistoczenie się w rzeczywistość.

Docelowo, każdy pomysł, którego realizacji się podejmujemy, powinien być przekształcony w biznes. Powinien się zatem nie tylko zwrócić, ale także przynieść firmie realne zyski. Na końcu przecież zawsze liczy się efekt, czyli konkretne korzyści biznesowe, które firma uzyska dzięki wdrożeniu danego rozwiązania. Właśnie dlatego, realizując kolejne projekty, warto wykonać ich MVP (Minimum Viable Product), czyli niezbędne minimum - mocno okrojoną wersję, która będzie gotowa do wprowadzenia jej na rynek. Pochłonie ona tylko minimalną ilość czasu i pieniędzy, ale pozwoli nam skonfrontować naszą wizję z rzeczywistością i najzwyczajniej w świecie upewnić się, czy kompletna realizacja danego projektu rzeczywiście ma sens. Takie rozwiązanie jest po prostu bezpieczne biznesowo i pozwala uniknąć części przyszłych problemów.

Jaka jest rola działów R&D?

Każda technologia potrzebuje solidnych fundamentów. Dobry, zweryfikowany pomysł jest ważny, ale to niestety zbyt mało, aby osiągnąć biznesowy sukces. Właśnie dlatego firmy technologiczne decydują się na tworzenie i utrzymanie własnych działów R&D (Research & Development). Ich główną ideą jest wdrażanie i rozwój innowacji, a to wymaga nakładów ciężkiej pracy. Co jest podstawą funkcjonowania działów R&D? Przede wszystkim zespół doświadczonych ekspertów, odpowiednie zaplecze finansowe oraz optymalna ilość czasu, którym można dysponować. Dzięki temu wszystkiemu R&D ma realny wpływ na kształtowanie przyszłości przedsiębiorstw na całym świecie.

Niestety, choć świadomość wagi działalności badawczo-rozwojowej jest w Polsce całkiem spora, to nie przekłada się ona na poziom dokonywanych w tym obszarze inwestycji. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Deloitte, tylko 33% polskich firm przeznacza na R&D więcej niż 3% swoich dochodów. Dla porównania, w przypadku Europy Centralnej, na działalność badawczo-rozwojową ponad 3% swoich dochodów przeznacza aż 46% przedsiębiorstw.

Działy Research & Development mają odpowiedzialną misję polegającą na podejmowaniu eksperymentów, odkrywaniu nowych obszarów i możliwości oraz usprawniania działania zastanych już procesów. Właśnie dlatego stanowią  one podstawę innowacyjności, a rozwój technologii bez ich czynnego udziału nie byłby możliwy.

Dlaczego warto wdrażać nowe technologie?

Każda, nawet najlepiej opracowana od podstaw technologia potrzebuje czasu. Od jej powstania, aż do momentu, w którym zaczyna ona generować spodziewane zyski, często mijają długie miesiące. Ten proces nazywany jest dojrzewaniem technologii. Co prawda nie dla wszystkich jest on zrozumiały, ale jest zupełnie naturalny i nie sposób go uniknąć.

To etap, który stanowi bardzo ważną część całego cyklu życia technologii i polega na zaadaptowaniu jej do konkretnej organizacji oraz rynkowej rzeczywistości. To czas intensywnych testów, pozwalających na wychwycenie wszelkich, występujących w oprogramowaniu nieprawidłowości oraz wprowadzenia w nim należytych poprawek. Wielu przedsiębiorstwom może się wydawać, że raz opracowana technologia po wprowadzeniu w życie, nie będzie wykazywać żadnych błędów. Zawsze jednak należy pamiętać o tym, że jest ona żywym organizmem, podatnym na wiele czynników zewnętrznych, którego reakcji nie jesteśmy w stanie przewidzieć w 100%.

Każda technologia jest odpowiedzią na jakąś potrzebę, czy też wyzwanie biznesowe. Z drugiej jednak strony, jest ona również odpowiedzialna za generowanie nowych potrzeb i problemów, które jeszcze nie są znane i na które dopiero trzeba będzie odpowiedzieć jakąś inną technologią.

Konrad Kosowski

Programista PHP 'merce

Technologie, które wykorzystujemy w 'merce są nowe na rynku i dlatego odkrywamy je równolegle z resztą świata. Z jednej strony jest to pasjonujące, a z drugiej trudne, ponieważ nie możemy bazować na wiedzy, którą ktoś już kiedyś wcześniej pozyskał. Projekty, nad którymi pracujemy to autorskie rozwiązania, bazujące na pojawiających się na rynku technologiach i dostosowujące je do znanych przez nas rynkowych realiów i potrzeb.

Dlaczego podjęliśmy ryzyko wdrażania nowych technologii? Dlaczego podejmują je tysiące innych organizacji? Ponieważ to właśnie innowacja jest kluczem do sukcesu. Firmy, które są liderami w swoich branżach, najczęściej znane są z tego, że nie podążają utartym szlakiem. Wybierają nową, nieprzetartą przez nikogo ścieżkę, bo choć nie jest ona prosta, często wymaga poświęceń i kończy się licznymi zadrapaniami, to jest to ścieżka, na której końcu czeka sukces, wart całego włożonego trudu i poświęcenia.

Współcześni klienci lubią działać szybko. Charakteryzują ich wysokie wymagania i niewielka cierpliwość. Często nie rozumieją oni tego, jak powstaje technologia, przez co mają względem niej oraz jej dostawców nierealne oczekiwania. Właśnie dlatego tak ważne jest to, aby nie tylko inwestować w nowe technologie, ale przede wszystkim je zrozumieć. Być świadomym tego, jak powstają i dać im odpowiednią ilość czasu na to, aby mogły dojrzeć i w pełni realizować nawet najbardziej zaawansowane potrzeby biznesowe.

Cykl życia technologii

Dożyliśmy czasów, w których nowe technologie są traktowane, jako naturalna część składowa działalności każdego przedsiębiorstwa. Kiedyś rynek był pełen obaw, a za każdym razem, kiedy pojawiała się jakaś nowa technologia, firmy czekały z jej wdrożeniem kilka dobrych miesięcy. Był to czas jej bacznej obserwacji i oczekiwania na to, aż wszystkie związane z nią problemy zostaną rozwiązane. Dziś już nikt tak nie robi. Wszystkie nowe technologie roztaczają piękną i klarowną wizję przyszłości, a presja, aby ich używać jest tak wysoka, że ulega jej cały świat. My również jej ulegamy - w trosce o dobro i rozwój naszych klientów, każdego dnia podejmujemy się wdrażania innowacji, przechodząc przez wszystkie ich fazy rozwoju - od pomysłu, przez realizację i etap ich dojrzewania, aż po moment, gdy osiągną one pełną dojrzałość i zostaną zastąpione inną technologią. Wszystko, co robimy, robimy z nadzieją, a wręcz uzasadnionym przekonaniem, że ma to sens.

Cykl życia technologii