Transformacja cyfrowa, digitalizacja, cyfryzacja; te terminy odnoszą się tak naprawdę do tego samego – procesu mającego na celu sprawną działalność firmy w przestrzeni online. Dzisiaj digitalizacja to nie tylko trend, ale i konieczność, którą przyspieszyła pandemia, zmuszając firmy na całym świecie do przeniesienia procesów i usług do sieci, tak aby możliwa była praca zdalna i obsługa klientów w różnych częściach świata.

Ale transformacja to coś więcej – to sposób myślenia o tym, jak firma funkcjonuje w przestrzeni cyfrowej. Jak pokazuje najnowszy raport KPMG, polskie przedsiębiorstwa mają w tej kwestii sporą przestrzeń do wykorzystania.

Najnowszy raport KPMG jest poświęcony cyfryzacji polskich przedsiębiorstw. Warto dokładnie go przeanalizować, bowiem zawiera szereg ważnych wniosków, które mogą pomóc firmom w sprawnej digitalizacji codziennej pracy i działalności. Pracy nadal jest sporo (w 54% polskich przedsiębiorstw nie ma ani jednego pracownika zajmującego się stricte transformacją cyfrową), a czasu coraz mniej – konkurencja nie śpi.

Dużo do nadrobienia – raport DESI 2021

DESI to europejski indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego. Pokazuje on stan cyfryzacji danego kraju. DESI bierze pod uwagę 33 wskaźniki pogrupowane w 4 kategoriach związanych z:

 • kapitałem ludzkim,
 • łącznością,
 • integracją technologii cyfrowej,
 • cyfrowymi usługami publicznymi.

W badaniu z 2021 roku Polska zajęła 25. miejsce z wynikiem 41 punktów, wyprzedzając jedynie Grecję, Bułgarię i Rumunię:

To pokazuje, jak dużo do poprawy mają jeszcze polskie firmy i instytucje. Od europejskich liderów – Danii, Finlandii i Szwecji dzieli nas ponad 20 punktów. W praktyce oznacza to lata wytężonej pracy. Sporo nam brakuje nawet do średniej europejskiej, która wynosi 50,7. Największy dystans względem innych krajów UE Polska ma do odrobienia w kategorii integracji technologii w przedsiębiorstwach. Co najmniej podstawowy poziom wykorzystania technologii ma miejsce w 52% małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (na tle 60% w UE). Mniej chętnie wykorzystujemy też nowoczesne narzędzia i technologie, takie jak chmura.

Strategia cyfryzacji - czy istnieje?

Transformacja cyfrowa nie odbywa się z dnia na dzień. Nie da się jej przeprowadzić bez skonkretyzowanej wizji i strategii, ponieważ obejmuje ona zbyt wiele elementów i obszarów działalności firmy. I chociaż 21% firm planuje zwiększyć wydatki na transformację cyfrową w perspektywie 12 miesięcy, to jedynie podobny odsetek firm posiada konkretną strategię cyfryzacji. Co więcej, zdecydowana większość firm nie planuje zwiększać wydatków (73% odpowiedzi) lub zatrudniać nowych pracowników (89% odpowiedzi) w związku z transformacją cyfrową, co może wskazywać większą cheć transformacji obecnych modeli i procesów.

Na 76% organizacji, które nie posiadają strategii cyfryzacji, zdecydowana większość (82%) nie planuje wdrożyć takiego dokumentu w 2022 roku:

I choć generalnie to złe wieści, to dla świadomych organizacji, które chcą się rozwijać w cyfrowym świecie, oznacza to stosunkowo łatwą drogę do zdobycia przewagi konkurencyjnej. Jeśli chcą wyprzedzić konkurencję, mają do tego świetną okazję.

Jak najlepiej dogodnić rynek? Polecamy praktyczny miniraport na temat analizy biznesowej w kontekście rozwoju e-commerce. https://pl.blog.merce.com/analiza-biznesowa-w-e-commerce-praktyczny-miniraport

Wybierz konkretne technologie

Transformacja cyfrowa nie może się odbyć bez wykorzystania nowoczesnych technologii sieciowych. Tutaj spektrum jest bardzo szerokie, od chmury, która pozwala zaoszczędzić na infrastrukturze IT i zapewnić sprawne działanie firmy z dowolnego miejsca na świecie, przez automatyzację powtarzalnych czynności (zarówno online – np. wysyłki maili i faktur, jak i offline – np. pakowania produktów przeznaczonych do wysyłki), aż po wykorzystanie sztucznej inteligencji i robotyzacji.

Oczywiście w digitalizacji nie chodzi o to, żeby zaimplementować wszystko naraz. Ważne jest, aby ustalić, które technologie mają największy potencjał poprawienia sposobu funkcjonowania firmy. Jeśli jest to chmura – zacznij od niej i skup się na tym rozwiązaniu. Dopiero, gdy firma będzie już w pełni działać w chmurze, można pójść dalej.

„W styczniu 2022 roku rozwiązania chmurowe były najpopularniejszymi spośród 10 analizowanych technologii. 63% firm zadeklarowało ich wdrożenie, z czego w co piątej przynajmniej w dużym stopniu.”

Zobacz dlaczego stworzyliśmy własne rozwiązanie cloud https://pl.blog.merce.com/dlaczego-stworzylismy-wlasne-rozwiazanie-cloud

Inne technologie przeanalizowane przez KPMG to:

 • Internet rzeczy (IoT)
 • Komunikacja między maszynami (M2M)
 • Big data
 • Wspomagany komputerowo proces decyzyjny (DSS)
 • Rozwiązania mobilne (przede wszystkim aplikacje na urządzenia mobilne)
 • Automatyzacja i robotyzacja
 • Sztuczna inteligencja
 • Blockchain
 • Przetwarzanie brzegowe (EC)

Trzy ostatnie technologie zostały określone jako „niedoceniane” – są wykorzystywane rzadko, a penetracja rynkowa jest niska. Tutaj liderem jest zdecydowanie blockchain. Tylko 15% firm korzysta z tej technologii, a jedynie 4% planuje ją wdrożyć w ciągu najbliższego roku.

Do czego wykorzystywane są nowoczesne technologie?

To pytanie także zainteresowało specjalistów z KPMG. Firmy biorące udział w badaniu określiły cztery kluczowe obszary, w których planują korzystać z technologii i rozwiązań cyfrowych. Bardzo dużą wagę lub dużą wagę badani przypisali do:

 • Obsługi klienta (46% odpowiedzi)
 • Operacji wewnętrznych (40% odpowiedzi)
 • Sprzedaży i marketingu (38% odpowiedzi)
 • Zarządzania operacyjnego (35% odpowiedzi)

‌‌Bez inwestycji się nie obejdzie, ale warto

Jak zaznacza KPMG w swoim raporcie – w procesie transformacji cyfrowej kluczowe są dwa zasoby – kapitał i ludzie. Potrzebne są środki finansowe, aby wdrażać nowe technologie (warto przeznaczyć pewną część budżetu na różnego rodzaju testy, bowiem nie każda technologia, która początkowo wydaje się słuszna, na stałe zagości w firmie), a następnie szkolić pracowników, aby wiedzieli, jak się nimi posługiwać w pracy.

KPMG zwraca uwagę, że prawie 9 na 10 badanych przedsiębiorstw przyznaje, że dokonuje nakładów na digitalizację, natomiast w większości przypadków nie są one bardzo znaczące, żeby nie napisać – niewystarczające do osiągnięcia realnej przewagi na rynku.

Obecnie większość badanych organizacji (65%) przeznacza na transformację cyfrową mniej niż 5% rocznych przychodów. Znamienny jest fakt, że zaledwie 1% firm wydaje ponad 20% rocznych przychodów na digitalizację. Równolegle, w 54% firm nie ma ani jednego pracownika, który byłby odpowiedzialny za digitalizację.

Co to oznacza w praktyce? Środki przeznaczone na transformację szybką się zwracają, ale muszą być to środki wystarczające do zrobienia dużego kroku na początku. Firmy, które aktywnie wykorzystują technologie cyfrowe:

 • mogą prowadzić działalność z dowolnego miejsca na świecie i współpracować z rozproszonymi zespołami pracowników i freelancerów,
 • oszczędzają masę czasu na automatyzacji powtarzalnych czynności,
 • mogą obsługiwać więcej klientów i realizować więcej zamówień w tym samym czasie, ponieważ proces realizacji zamówień jest skrócony lub przyspieszony,
 • oszczędzają środki finansowe, które do niedawna trzeba było przeznaczać na infrastrukturę IT i oprogramowanie (działając w chmurze, nie potrzebujesz fizycznych serwerów i dysków w firmie – do wszystkiego masz dostęp online),
 • wyprzedzają konkurencję,
 • uruchamiają nowe kanały sprzedaży o rozwijają obecne.

Jakie sektory są najbardziej zainteresowane digitalizacją?

W raporcie KPMG znajdujemy listę ośmiu branż z największym odsetkiem firm przyznających w dużym lub bardzo dużym stopniu, że aktywnie poszukują nowych technologii, które mogą wesprzeć rozwój biznesu. Oto te branże:‌

Podsumowanie: 4,8/10

Taki wynik przedstawia Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu dla firm prowadzących działalność w Polsce. Polskie firmy najlepiej radzą sobie z implementacją technologii (5,3/10), najgorzej natomiast ze strategią cyfryzacji (3,8/10). Rezultat, jaki otrzymał nasz kraj pokazuje, że jeszcze jest dużo do zrobienia.

Dane płynące z lat 2021/2022 wskazują ponadto, że nie należy się spodziewać nagłego skoku jakościowego, jeśli chodzi o cyfryzację polskiej gospodarki. Za mało robimy w tym kierunku. Dlatego to tak istotne, aby zmienić sposób myślenia i otworzyć się na cyfrowe technologie, nie tylko w teorii, ale także w praktyce – poprzez realizację konkretnych strategii i inwestycji. To jedyny sposób, żeby dogonić liderów europejskich i wprowadzić polską gospodarkę na nowy, cyfrowy poziom.

Zastanawiasz się jak skutecznie wdrożyć platformę B2B? Zobacz nasz poradnik do pobrania. https://pl.blog.merce.com/poradnik-jak-skutecznie-wdrozyc-b2b