Najcenniejszą rzeczą we współczesnym świecie jest informacja. Można by wręcz powiedzieć, że rzeczą bezcenną. Informacja stanowi podstawę codziennego funkcjonowania każdego biznesu, a jej umiejętne wykorzystanie to klucz do sukcesu. Co zrobić, aby maksymalnie wykorzystać wszystkie dostępne informacje? W jaki sposób ułatwić sobie zarządzanie nimi? I jak wreszcie, dzięki odpowiedniemu zarządzaniu informacjami, zoptymalizować sprzedaż?

Czym jest Business Intelligence?

Odpowiedź na te i wiele innych pytań stanowi Business Intelligence, znany również jako BI, czy po prostu analityka biznesowa. To proces polegający na przekształcaniu danych w informacje, a informacji w wiedzę. Jego głównym celem jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Współcześnie, pojęcia Business Intelligence - w rozumieniu czysto biznesowym - najczęściej używa się do definiowania unikatowego połączenia architektury systemu, aplikacji oraz baz danych. Czynniki te zebrane razem umożliwiają prowadzenie w czasie rzeczywistym analiz i przekształceń, dostarczających biznesowi niezbędnych informacji i wiedzy. Rolą systemów typu Business Intelligence jest generowanie raportów oraz wyliczanie kluczowych wskaźników efektywności działania przedsiębiorstwa. To podstawowe narzędzie pracy menedżerów, analityków biznesowych oraz osób odpowiedzialnych za strategię rozwoju przedsiębiorstwa. Pozwala ono stawiać oraz weryfikować hipotezy, a następnie, na podstawie wyciągniętych wniosków, wprowadzać odpowiednie zmiany w strategii biznesowej. BI to system, który pomaga wykorzystywać dostępne dane do podejmowania jak najlepszych decyzji biznesowych, zwiększać skuteczność działalności, a w efekcie generować większe przychody. Dzięki temu, że dane  zbierane są w sposób ciągły, wsparcie firmy odbywa się na bieżąco.

Jaka jest rola BI w e-commerce?

Systemy BI nie są lekarstwem na całe zło tego świata. Nie informują również wprost o tym, jakie decyzje należy podjąć. Dzięki twardym danym pokazują jednak wykwalifikowanym pracownikom i kadrze zarządzającej, które decyzje biznesowe mogą być błędne lub wysoce ryzykowne. Systemy te tworzone są w oparciu o indywidualne wymagania i potrzeby danego przedsiębiorstwa, a ich wykorzystanie zapewnia szereg korzyści.

Jakie są najważniejsze z nich?
- przyspieszenie procesu decyzyjnego,
- uzyskiwanie większych dochodów,
- zbudowanie przewagi konkurencyjnej,
- możliwość rozpoznania zapotrzebowania na konkretny produkt/ usługę,
- łatwiejsze namierzenie wyzwań, z którymi może się w przyszłości zmagać przedsiębiorstwo.

Systemy typu Business Intelligence odgrywają znaczącą rolę w świecie sprzedaży internetowej. Mówi się, że są one mózgiem platform e-commerce i kopalnią pomysłów. To swego rodzaju pomosty pomiędzy firmami a ich klientami, pomagające ustrukturyzować posiadane informacje i odkrywać nowe możliwości biznesowe.

Dla kogo jest system BI?

Systemy typu BI są skierowane do przedsiębiorstw, którym zależy na świadomym podejmowaniu decyzji w oparciu o twarde dane. Są one odpowiednie dla firm działających praktycznie w każdej branży - niezależnie od tego, czy swoje produkty/usługi kierują one do klientów indywidualnych, czy biznesowych. Z uwagi jednak na to, że wdrożenia wszelkich systemów IT (w tym również systemów typu BI) zawsze powinny przynosić firmie wymierną korzyść, bardzo często można się spotkać z opinią, że nie są to systemy dla każdego. W sieci można znaleźć liczne artykuły dotyczące kryteriów, pomagających ocenić zasadność wdrożenia Business Intelligence. Jak sprawa wygląda naprawdę? I czy BI rzeczywiście nie jest dla każdego?

W przypadku bardzo drogich, zewnętrznych systemów BI, z którymi często integrują się firmy, faktycznie warto mierzyć siły na zamiary. Koszt wdrożenia takich rozwiązań jest bardzo wysoki, przez co tego typu inwestycja musi mieć realne ekonomiczne uzasadnienie. Jak w takich przypadkach przekonać się, czy BI jest dla nas?
Za główne wyznaczniki najczęściej przyjmuje się:
- wielkość firmy (mierzoną w ilości zatrudnianych pracowników),
- ilość przetwarzanych danych (zależną od ilości oferowanych produktów/ usług oraz stopnia ich skomplikowania),
- wielkość obsługiwanego rynku (czyli ilość klientów),
- roczne obroty firmy.

BI jednak może być dla wszystkich (i według nas zdecydowanie powinien). Aby tak było, tego typu system powinien być rozwiązaniem łatwo dostępnym, którego wdrożenie nie wymaga ogromnych nakładów czasu, a przede wszystkim pieniędzy. Właśnie na taki model systemu Business Intelligence stawiamy w 'merce.

Zewnętrzna integracja czy wbudowane rozwiązanie?

Obserwując dostępne na rynku systemy tej klasy zauważyliśmy, że można je podzielić na dwie kategorie:

  1. Darmowe, którym najczęściej brakuje wielu, wydawać by się mogło, podstawowych funkcjonalności.
  2. Płatne, które są bardzo zaawansowane i przeładowane często zupełnie zbędnymi funkcjami, a jednocześnie bardzo drogie i dostępne tylko dla wielkich korporacji.

Niezależnie jednak od tego, czy są to systemy darmowe, czy płatne - najczęściej, są to rozwiązania zewnętrzne, wymagające integracji z wykorzystywanym przez przedsiębiorstwo oprogramowaniem sprzedażowym. Takie integracje nie są najlepszym rozwiązaniem. Po pierwsze wymagają one wspomnianych już nakładów czasu i pieniędzy. Po drugie są bardzo skomplikowane, ponieważ każda firma ma inną strukturę produktową, potrzebuje przetwarzać inne dane, a przede wszystkim każdego dnia zmaga się z zupełnie innymi problemami. Wszystko to sprawia, że zintegrowane, zewnętrzne narzędzie może nie być tak wydajne i użyteczne, jak powinno.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, w 'merce postanowiliśmy stworzyć system, który nie będzie w żaden sposób ograniczał działalności przedsiębiorstw, a wręcz pomoże im w rozwoju. Chcieliśmy zapewnić wszystkim firmom (niezależnie od tego, czym się zajmują, ile osób zatrudniają i jakie generują przychody) możliwość dostępu do tak samo zaawansowanych funkcjonalności analitycznych. Bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat czy integrowania się z zewnętrznymi narzędziami. W ten sposób powstał wbudowany w dostarczaną przez nas platformę e-commerce system BI. Gromadzi on wszystkie dostępne dane i przedstawia je w najbardziej czytelny dla klienta sposób.

BI na miarę potrzeb współczesnego biznesu

Stworzony przez nas system Business Intelligence wyróżnia szybki time to market - jego odpalenie u klienta zajmuje zaledwie kilka dni. Co więcej, całość oprogramowania wykonana jest w oparciu o metodologię Continuous Integration, co oznacza, że jest ono na bieżąco aktualizowane i rozbudowywane o nowe funkcjonalności. To system bogaty w tabele i wykresy, który dzięki zaawansowanym opcjom filtrowania pozwala na dokładne sprawdzenie wszystkich, ważnych dla przedsiębiorstwa danych. Całość dostępna jest w wersji chmurowej, co zapewnia pełne bezpieczeństwo danych i możliwość uzyskania dostępu niezależnie od miejsca i czasu.

Dlaczego warto zdecydować się na wbudowany system BI?
W porównaniu do rozwiązań zewnętrznych, wyróżnia się on korzystniejszą ceną, większą użytecznością, a przede wszystkim zapewnia przedsiębiorstwom możliwość nieograniczonego rozwoju i dostosowania do indywidualnych potrzeb. To inteligentne rozwiązanie na miarę potrzeb współczesnego biznesu.