Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła kolejny projekt dla IT. Wśród cyfrowych rozwiązań objętych dofinansowaniem jest też sprzedaż elektroniczna.

Główne zasady programu

Działanie „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację” jest adresowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terytorium Polski. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 110 mln zł. Granty mają na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w polskich przedsiębiorstwach.

Dofinansowaniu będą podlegać takie koszty, jak: zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, co stanowi komponent obligatoryjny projektu o minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych 60 tys. zł oraz zakup środków trwałych, usług doradczych lub/i szkoleniowych, które stanowią komponent fakultatywny projektu o maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych 150 tys. zł.

PARP widzi w rozwiązaniach cyfrowych szansę na szybszą transformację i rozwój firm po pandemii.

- Pandemia COVID-19 nie pozostawia złudzeń co to roli cyfryzacji w zapewnieniu stabilności działania biznesu. W najtrudniejszych miesiącach najlepiej poradziły sobie firmy, które były w stanie sprawnie wykorzystać rozwiązania cyfrowe. Jednak nowe technologie w tym zakresie nie tylko zwiększają odporność przedsiębiorstw na kryzysy. Cyfryzacja to też szansa na większą wydajność procesów i konkurencyjność firm – dodaje Mikołaj Różycki, p.o prezesa PARP.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

PARP ustalił dwa, główne obszary objęte dofinansowaniem. Są to:

  • zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;
  • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Kryteria oceny

Przedsiębiorcy w procesie dofinansowania będą musieli wykazać, że dzięki wprowadzeniu i wykorzystaniu technologii cyfrowych, nastąpi zmiana sposobu działania, procesów organizacji dotyczących produkcji, świadczenia usług, organizacji lub dodatkowo zmiana produktów przedsiębiorstwa.

- Jednym z głównych kryteriów wzięcia udziału w konkursie jest wykazanie, jak projekt przyczyni się do rozwoju firmy, jaki ma związek z jej planami rozwojowymi, jak zwiększy jej konkurencyjność oraz usprawni lub zmieni jej procesy, które mają prowadzić do wyższej efektywności wewnątrz organizacji. Przedsiębiorcy powinni wykazać też, jak poprawią współpracę z dostawcami i klientami, czy i jak projekt wpłynie na stworzenie możliwości poszerzenia rynków zbytu lub przyczyni się do opracowania nowej, dodatkowej oferty usługowej/produktowej firmy – wyjaśnia Anna Forin, dyrektor departamentu usług proinnowacyjnych w PARP.

Otwarta droga dla rozwiązań e-commerce

- W ostatnim roku duża część firm poprzez cyfryzację rozumie wdrożenie i rozwój sprzedaży online - twierdzi Paweł Szewczyk, CMO merce.com. - Dobrze, że PARP wyszedł naprzeciw tym potrzebom. Należy też docenić, że realizacja projektu może stanowić uzupełnienie dla toczących się już procesów powodujących zmianę modelu biznesowego przedsiębiorstwa lub jego strategii - dodaje.

Nabór wniosków w ramach ogłoszonego w dniu 6 września konkursu „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” rozpocznie się 20 września i będzie trwał maksymalnie do 20 października 2021 r. Pojedyncza firma może otrzymać maksymalnie 255 000 zł, a całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 300 000 zł. Oznacza to, że wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie PARP.